Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης

Ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο του περιεχομένου των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Κύπρο ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και ότι λένε την αλήθεια. Ο ΦΕΔ δημιουργήθηκε από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Κύπρου, τον Σύνδεσμο Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου και πληθώρα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Ο ΦΕΔ λειτουργεί με γνώμονα την προστασία του Καταναλωτή. Έτσι μεμονωμένοι καταναλωτές και συλλογικοί φορείς καταναλωτών δεν καταβάλλουν κανένα τέλος για τον έλεγχο των διαφημίσεων που κατά την άποψή τους αντιβαίνουν στον Κυπριακό Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας.

Παράπονα γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται γραπτά και επώνυμα (βλ. υποχρεωτικά πεδία στη φόρμα υποβολής παραπόνου).

Σε περίπτωση παραπόνου από καταναλωτή, τα στοιχεία του καταναλωτή (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email επικοινωνίας) παραμένουν εμπιστευτικά, εκτός αν ο ίδιος συναινέσει στη γνωστοποίησή τους στο διαφημιζόμενο.

Ο ΣΠΑΒΟ είναι Μέλος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Διαφήμισης και συμμετέχει με εκπρόσωπο του.

Comments are closed.