116 000 Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

116 000 Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

Το πρόγραμμα 116000: Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με συντονιστή φορέα το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και εταίρους το Hope for Children. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ίδρυση και η αποτελεσματική λειτουργία ενός κέντρου διαμεσολάβησης που ειδικεύεται στις υποθέσεις γονικής απαγωγής και γενικότερα σε αγνοούμενα παιδιά, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των παιδιών και η ψυχολογική τους ευημερία. Βασιζόμενοι στο έργο που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 3 χρόνια από την Υπηρεσία 116000 στην Κύπρο, στόχος είναι η ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών και κατ’ επέκταση η πρόληψη του φαινομένου μέσω υπηρεσιών διαμεσολάβησης που θα παρέχονται από τους εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους λειτουργούς της Υπηρεσίας.

Comments are closed.