Ευρωπαϊκο Εργο OSSPC – “Η άλλη πλευρα της ιστοριας: Οι δραστες σε διαδικασια αλλαγης” – Ενημερωτικο Σημειωμα 3ο

Ενημερωτικό σημείωμα αρ.3 του έργου: «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής» (The Other Side of the Story: Perpetrators in Change – OSSPC). Το έργο συντονίζει ο @Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και οι εταίροι του έργου είναι Bournemouth University Centro di Ascolto...

Continue reading

Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής» (OSSPC)

Το  Ευρωπαϊκό έργο «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής» (OSSPC) σκοπό έχει να αποτρέψει την περαιτέρω ενδοοικογενειακή βία και να αλλάξει τα βίαια πρότυπα συμπεριφοράς των δραστών. Στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής, οι  οποίοι θα διδάξουν  στους δράστες ενδοοικογενειακής βίας πως να υιοθετήσουν μη βίαιη συμπεριφορά στις...

Continue reading

VOCIARE – Victims of Crime Implementation Assessment of Rights in Europe

Το πρόγραμμα Victims of Crime Implementation Assessment of Rights in Europe συντονίζεται απο τον οργανισμό Victim Support Europe και συνχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (JUST/2015/ACTION GRANTS). Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια – ΣΠΑΒΟ λειτουργεί ως εταίρος μαζί με αριθμό Οργανισμών: Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (Portugal) Slachtofferhulp Nederland (The Netherlands)...

Continue reading

Circle of Change: Preventing and combating violence against women and girls through gender equality awareness

Το διετές πρόγραμμα Circle of Change (#CircleOfChange) αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (Απρ. 2017 – Μαρ. 2019) με συντονιστή φορέα την Αστυνομία Κύπρου και εταίρους τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), το Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS – Κύπρος), και την Enoros Consulting Ltd...

Continue reading

WAKE – Working Along Key Experts

Το πρόγραμμα WAKE – Working Along Key Experts είναι διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2017) με συντονιστή οργανισμό τον Σύνδεσμο για τη Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και σε κοινοπραξία με: Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό Portuguese Association for Victim Support (APAV – Πορτογαλία) Association for battered and...

Continue reading

116 000 Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

Το πρόγραμμα 116000: Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με συντονιστή φορέα το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και εταίρους το Hope for Children. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ίδρυση και η αποτελεσματική λειτουργία ενός κέντρου διαμεσολάβησης που ειδικεύεται στις υποθέσεις γονικής απαγωγής και γενικότερα σε...

Continue reading

STEP4GBV – Support, training, exchange practices for Gender-Based Violence

Το διετές πρόγραμμα STEP4GBV αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με συντονιστή φορέα το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και εταίρους το ENOROS, Cyprus Police, Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (Italy), Diaconia of the ECCB The Centre of Christian help in Prague (Czech Republic), Ass. I...

Continue reading

SAFER – Systematic Approaches For Equality of gendeR

Το διετές πρόγραμμα SAFER αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με συντονιστή φορέα το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και εταίρους τον VILNIAUS UNIVERSITETAS (Lithuania), Profexcel.Net Ltd (Ireland), Neophytos Ch. Charalambous (Institute of Development) Ltd (Cyprus), CESIE (Italy), GRANTXPERT CONSULTING LIMITED (Cyprus), Hellenic Association of Positive Psychology (Greece), YouAct...

Continue reading