Υπουργείο Εσωτερικών

Ο ΣΠΑΒΟ έχει επιλεγεί ως μέλος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) για περίοδο 2 ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Επίσης, ο Σύνδεσμος συμμετέχει με εκπρόσωπο στo “Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου”, με στόχο την κατάταξη, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν στους κινηματογράφους.

Continue reading

Anti – Drug Board of Cyprus

The Cyprus Anti – Drug Counsil is responsible for planning, monitoring and controlling the implementation of the National Strategy on Drugs and other substance abuse. It also co-ordinates activities on addictive substances by various state or private or voluntary government agencies, and monitoring and evaluating all relevent government and non...

Continue reading

Cyta – Cyprus Telecommunication Authority

Cyta was established as a Semi – Governmental Organization for the provision, maintenance and development of a complete telecomunication service, both in Cyprus and internationally. With the convergence of telecommunications, computer science, entertainment technologies and the emergence of a new competitive environment, CYTA has been re-positioned as a provider of...

Continue reading

Ministry of Transport, Communications and Works

Mission of Ministry of Transport, Communications and Works is the design and implementation of policies for the continuous improvement of transport (air, maritime and land) and of communications, as well as the continuous upgrading of the quality of projects implemented by the Ministry. In addition, the better promotion and exploitation...

Continue reading

Ministry of Justice and Public Order

Ministry of Justice and Public order activities include the promotion, in collaboration with the Supreme Court, of legislative and administrative measures for the unhampered administration of Justice and the smooth functioning of the courts and criminological research for the formation of policies for the prevention and suppression of crime. It...

Continue reading

Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance

The vision of the Social Welfare Services is to ensure a decent standard of living for every citizen, with particular emphasis on the protection of vulnerable members of society, ensuring a high level of institutional and secondary care services for children, the elderly, people with disabilities and other vulnerable groups, family support,...

Continue reading