Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης είναι ένα νομικά και επίσημα αναγνωρισμένο δίκτυο Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών στην Ευρώπη. Η EFJCA συνδέεται με όλους τους οργανισμούς και δίκτυα που εργάζονται στο χώρο της  έμφυλης, ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης και σεξουαλικής βίας και λειτουργεί ως οργανισμός αναφοράς για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της.

Το όραμα της EFJCA αφορά την ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τα θύματα έμφυλης, ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης και σεξουαλικής βίας σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Η αποστολή της είναι η διασφάλιση της ελπίδας για τα θύματα και τις οικογένειες τους μέσα από υψηλής ποιότητας, συνεργατικά και πολυεπιστημονικά κέντρα, ομάδες και πρωτοβουλίες.

Στόχος και μεγάλο όνειρο της EFJCA αποτελεί η παροχή υψηλής ποιότητας πολυεπιστημονικήών υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και σε όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται στο θέμα της έμφυλης, ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης και σεξουαλικής βίας.

Ο ΣΠΑΒΟ ανήκει ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης.

Για περαιτέρω πληροφορίες: https://www.efjca.eu/

Comments are closed.