Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης

Ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο του περιεχομένου των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Κύπρο ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και ότι λένε την αλήθεια. Ο ΦΕΔ δημιουργήθηκε από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Κύπρου, τον Σύνδεσμο Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου και πληθώρα...

Continue reading

Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) ιδρύθηκε το 1994 από τις Επαρχιακές Επιτροπές Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (Ε.ΕΠΕΠ), που λειτουργούσαν από το 1979 σε όλες τις επαρχίες, με έργο και αποστολή να ενεργεί ως το ανώτατο θεσμικό όργανο των ΕΠΕΠ για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού...

Continue reading

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης είναι ένα νομικά και επίσημα αναγνωρισμένο δίκτυο Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών στην Ευρώπη. Η EFJCA συνδέεται με όλους τους οργανισμούς και δίκτυα που εργάζονται στο χώρο της  έμφυλης, ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης και σεξουαλικής βίας και λειτουργεί ως οργανισμός αναφοράς για την...

Continue reading

Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου

Το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου είναι ένας ανεπίσημος διάλογος μεταξύ οργανισμών και υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη και ενισχύσει την ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού ζητήματος που καθίσταται ένα ασφαλές παλίσιο ευρύας συμμετοχής και ανταλλαγής απόψεων ώστε να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός μηχανισμός για την...

Continue reading

CHILD HELPLINE INTERNATIONAL (CHI)

Ο Οργανισμός ‘Child Helpline International’ είναι διεθνές δίκτυο τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας για παιδιά. Η Οργάνωση είναι παγκόσμιας εμβέλειας καθώς αποτελείται από 181 μέλη σε 147 χώρες. Το έργο του Οργανισμού ‘Child Helpline International’ (CHI) βασίζεται στην αρχή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), η οποία...

Continue reading

MISSING CHILDREN EUROPE

Missing Children Europe είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα εξαφανιζόμενα και σεξουαλικώς εκμεταλλευόμενα παιδιά. Αντιπροσωπεύει ένα δίκτυο που αποτελείται από 30 Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς σε 16 χώρες της Ευρώπης. Παρέχουν τη σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα, στην εφαρμογή πολιτικών και σε οργανισμούς που έχουν στόχο να προστατεύσουν τα παιδιά από οποιαδήποτε...

Continue reading

WWP EN – Working With Perpetrators European Network

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ‘Work with Perpetrators’ (WWP-EN) ιδρύθηκε ως επίσημος Οργανισμός στις 9 Απριλίου 2014 στην Κοπεγχάγη με 18 ιδρυτικά μέλη από 13 διαφορετικές χώρες. Αποτελεί ένα δίκτυο Οργανισμών που εργάζονται άμεσα και έμμεσα με δράστες βίας σε στενές σχέσεις. Το κύριο μέλημα του WWP-EN είναι η βία που διαπράττουν οι άνδρες...

Continue reading

Women Against Violence Europe (WAVE)

Το δίκτυο WAVE (Women Against Violence Europe) ιδρύθηκε το 1994. Περιλαμβάνει καταφύγια γυναικών και παιδιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και Οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Το δίκτυο αποτελείται από 104 σημεία επαφής σε 46 ευρωπαϊκές χώρες και παρέχει μια βάση δεδομένων με...

Continue reading

Κυπριακό Λόμπι Γυναικών (ΚΛΓ)

Το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών, είναι δίκτυο – ομπρέλα 9 γυναικείων οργανώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, το οποίο ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 και συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ σε όλη τη Κύπρο. Αποστολή του είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών,...

Continue reading

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών (ΠΣΣΕ)

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών έχει ως κύριο στόχο το συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και την υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Το ΠΣΕΕ παρέχει τις εξής υπηρεσίες: Σύνοδος Κοινωνίας Πολιτών: Η Σύνοδος...

Continue reading