Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής» (OSSPC) – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής» (OSSPC)

Το  Ευρωπαϊκό έργο «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής» (OSSPC) σκοπό έχει να αποτρέψει την περαιτέρω ενδοοικογενειακή βία και να αλλάξει τα βίαια πρότυπα συμπεριφοράς των δραστών. Στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής, οι  οποίοι θα διδάξουν  στους δράστες ενδοοικογενειακής βίας πως να υιοθετήσουν μη βίαιη συμπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας σε αυτούς, την οικογένεια και την κοινότητά τους. Συντονιστής εταίρος είναι ο ΣΠΑΒΟ ενώ στο έργο συμμετέχουν φορείς από European Knowledge Spot και Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Οργανώσεων Ηρακλείου (Ελλάδα), Centro Ascolto di Uomini Maltratanti (Ιταλία), Direttia de Assistenta Sociala si Medicala (Ρουμανίακαι Bournemouth University (Ηνωμένο Βασίλειο). Το έργο το οποίο ξεκίνησε την 1 Μαΐου 2020,  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020 της Ε.Ε. και έχει διάρκεια 2 χρόνια.

 

https://www.facebook.com/The-Other-Side-of-the-Story-Perpetrators-in-Change-Osspc-Project-108847860866113

https://www.osspc.eu/app/

 

Comments are closed.