Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου - Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family
No comments yet

Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έχει υπό την αρμοδιότητά του την ευθύνη συντονισμού των θεμάτων που αφορούν στην κατάταξη των κινηματογραφικών ταινιών που προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Κύπρο.

Η κατάταξη των ταινιών πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου, το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών για θητεία πέντε ετών και αποτελείται από 30 μέλη τα οποία εκπροσωπούν διάφορες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες της Κύπρου. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο εκάστοτε Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και η Γραμματεία ασκείτε  από το προσωπικό του ΓΤΠ.

Το Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου έχει ως στόχο την κατάταξη, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν στους κινηματογράφους.

Η κατάταξη των ταινιών πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Κινηματογράφου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 3(1) του περί Κατατάξεως Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμου του 2002, ο Σύνδεσμος συμμετέχει με διορισμένο Μέλος στο Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών, από το 2003.

Comments are closed.