Υπουργείο Υγείας – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Υπουργείο Υγείας

Αποστολή του Υπουργείου Υγείας είναι η διασφάλιση ενός συστήματος υγείας της χώρας, το οποίο να είναι ανθρωποκεντρικό, να δίνει έμφαση στην πρόληψη και να στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επαγγελματισμό και σεβασμό, ισότιμα προς όλους τους πολίτες.

Όραμα του Υπουργείου είναι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες και για όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ.:06/09/2017, το Υπουργείο Υγείας θα παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα άτομα που φιλοξενούνται στους Χώρους Φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ, για το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας τους και επίσης θα τα εξαιρεί από την καταβολή τελών συμπληρωμών.

Για περαιτέρω πληροφορίες:www.moh.gov.cy

Comments are closed.