Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια έχει στόχο την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου για τη Βία στην Οικογένεια, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και εθελοντικούς φορείς, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό η ολοκληρωμένη πρόληψη και ολική εξάλειψη της Βίας στην Οικογένεια.

Το έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι:

  • Η παρακολούθηση του προβλήματος της βίας στην οικογένεια στην Κύπρο,
  • Η ενημέρωση και διαφώτιση κοινού και επαγγελματιών με διάφορα μέσα (συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια)
  • Η προώθηση επιστημονικών ερευνών σχετικά με τη βία στην οικογένεια και
  • Η προώθηση υπηρεσιών σχετικά με τη βία στην οικογένεια
  • Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών υπηρεσιών που λειτουργούν
  • Η εφαρμογή και τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Ο ΣΠΑΒΟ συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Χρήσιμος Σύνδεσμος: http://www.familyviolence.gov.cy

Comments are closed.