Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών (ΠΣΣΕ) – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών (ΠΣΣΕ)

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών έχει ως κύριο στόχο το συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και την υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Το ΠΣΕΕ παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Σύνοδος Κοινωνίας Πολιτών: Η Σύνοδος δίνει φωνή στις ΜΚΟ μέσα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Στη Σύνοδο, 56 εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, έχουν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ και συμμετέχουν στη συζήτηση των εργασιών της Συνόδου στην παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους.

Σώμα εθελοντών: Το Σώμα Εθελοντών είναι το κεντρικό συντονιστικό σώμα προαγωγής της εθελοντικής προσφοράς. Δημιουργήθηκε το 1991 από το ΠΣΣΕ και σήμερα λειτουργεί από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού. Εγγράφει εθελοντές, Εντοπίζει τις ανάγκες για εθελοντική προσφορά, Τοποθετεί εθελοντές, Εκπαιδεύει και Καθοδηγεί τους εθελοντές, Αναγνωρίζει και πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά.

Ο ΣΠΑΒΟ είναι μέλος από το 1991. Συμμετέχει σε συναντήσεις και ενημερώνεται για τις δράσεις και νέα που αφορούν τα ΜΚΟ.

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://www.volunteerism-cc.org.cy/default.aspx

Comments are closed.