Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης είναι ένα νομικά και επίσημα αναγνωρισμένο δίκτυο Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών στην Ευρώπη. Η EFJCA συνδέεται με όλους τους οργανισμούς και δίκτυα που εργάζονται στο χώρο της  έμφυλης, ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης και σεξουαλικής βίας και λειτουργεί ως οργανισμός αναφοράς για την...

Continue reading

CHILD HELPLINE INTERNATIONAL (CHI)

Ο Οργανισμός ‘Child Helpline International’ είναι διεθνές δίκτυο τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας για παιδιά. Η Οργάνωση είναι παγκόσμιας εμβέλειας καθώς αποτελείται από 181 μέλη σε 147 χώρες. Το έργο του Οργανισμού ‘Child Helpline International’ (CHI) βασίζεται στην αρχή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), η οποία...

Continue reading

MISSING CHILDREN EUROPE

Missing Children Europe είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα εξαφανιζόμενα και σεξουαλικώς εκμεταλλευόμενα παιδιά. Αντιπροσωπεύει ένα δίκτυο που αποτελείται από 30 Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς σε 16 χώρες της Ευρώπης. Παρέχουν τη σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα, στην εφαρμογή πολιτικών και σε οργανισμούς που έχουν στόχο να προστατεύσουν τα παιδιά από οποιαδήποτε...

Continue reading

WWP EN – Working With Perpetrators European Network

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ‘Work with Perpetrators’ (WWP-EN) ιδρύθηκε ως επίσημος Οργανισμός στις 9 Απριλίου 2014 στην Κοπεγχάγη με 18 ιδρυτικά μέλη από 13 διαφορετικές χώρες. Αποτελεί ένα δίκτυο Οργανισμών που εργάζονται άμεσα και έμμεσα με δράστες βίας σε στενές σχέσεις. Το κύριο μέλημα του WWP-EN είναι η βία που διαπράττουν οι άνδρες...

Continue reading

Women Against Violence Europe (WAVE)

Το δίκτυο WAVE (Women Against Violence Europe) ιδρύθηκε το 1994. Περιλαμβάνει καταφύγια γυναικών και παιδιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και Οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Το δίκτυο αποτελείται από 104 σημεία επαφής σε 46 ευρωπαϊκές χώρες και παρέχει μια βάση δεδομένων με...

Continue reading

Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών

To Ευρωπαϊκο Λόμπι Γυναικών ιδρύθηκε το 1990 και είναι ο μεγαλύτερος συνασπισμός γυναικείων ΜΚΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προωθεί τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Λειτουργός του ΣΠΑΒΟ εκπροσωπεί το Κυπριακό Λόμπι  στο EWL Observatory on Violence against Women. Χρήσιμος σύνδεσμος: http://www.womenlobby.org/  

Continue reading