Υπουργείο Εσωτερικών

Ο ΣΠΑΒΟ έχει επιλεγεί ως μέλος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) για περίοδο 2 ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Επίσης, ο Σύνδεσμος συμμετέχει με εκπρόσωπο στo “Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου”, με στόχο την κατάταξη, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν στους κινηματογράφους.

Continue reading

Advertising Control Agency

The Advertising Control Agency is a nonprofit company with the main object of controlling the content of advertisements displayed in Cyprus to ensure that they are legal, decent, honest and that they are telling the truth. The FED was created by the Cyprus Advertising Association, the Cyprus Advertising and Communication...

Continue reading

Multidisciplinary Coordination Group against Trafficking

The Association has been selected as a member of the Multidisciplinary Coordination Group against Trafficking (PSO) for a period of 2 years as defined by the Law. PSO deals with the handling of trafficking and exploitation of persons, in accordance with Article 64 of the Anti-Trafficking and Exploitation of Persons and Victims Protection...

Continue reading

Cyprus Film Classification Council

The Press and Information Office is entrusted with the task of coordinating matters pertaining to the classification of films to be screened in movie theaters in Cyprus. Film classification is carried out by the Cyprus Film Classification Council, which is appointed by the Minister of the Interior for a term...

Continue reading

Pancyprian Coordinating Committee on Child Protection and Welfare

The Pancyprian Coordinating Committee for the Protection and Welfare of Children (PCCPWC) is the National Body coordinating the District Committees for the Protection and Welfare of Children working since 1979. Officially founded in 1994 and apart from its coordinating role, the PCCPWC safeguards and promotes Children’s Rights as they appear in the UN Convention...

Continue reading

European Family Justice Center Alliance

The European Family Justice Center Alliance is a legal entity and the officially recognized network of the Family Justice Centers and affiliated multi-agency models in Europe. The EFJCA reaches out to all organisations and networks working in the field of gender based, domestic, sexual violence and child abuse. As an...

Continue reading

Cyprus Dialogue Forum

The Cyprus Dialogue Forum is a non-formal dialogue that aims to support and complement the formal peace process in Cyprus. It is for the first time in the history of Cyprus’ conflict that a safe space for broad based participation and knowledge sharing has been created to act as an accompanying...

Continue reading

HFC CRC Policy Center

“Hope for Children” CRC Policy Center works together with national, regional and international advocacy institutions to reform child welfare systems on behalf of children who depend on them for protection and care. “Hope for Children” aims to bring together judges, lawyers, psychologists, medical practitioners, mediators, counselors, mental health workers, media...

Continue reading