Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ)

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου έχει ως σκοπό την προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων μελών του. Το έργο του αφορά την παροχή ενός αντιπροσωπευτικού πλαισίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, για την προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι, όπως...

Continue reading

Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών

To Ευρωπαϊκο Λόμπι Γυναικών ιδρύθηκε το 1990 και είναι ο μεγαλύτερος συνασπισμός γυναικείων ΜΚΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προωθεί τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Λειτουργός του ΣΠΑΒΟ εκπροσωπεί το Κυπριακό Λόμπι  στο EWL Observatory on Violence against Women. Χρήσιμος σύνδεσμος: http://www.womenlobby.org/  

Continue reading