Υπουργείο Υγείας

Αποστολή του Υπουργείου Υγείας είναι η διασφάλιση ενός συστήματος υγείας της χώρας, το οποίο να είναι ανθρωποκεντρικό, να δίνει έμφαση στην πρόληψη και να στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επαγγελματισμό και σεβασμό, ισότιμα προς όλους τους πολίτες. Όραμα του Υπουργείου...

Continue reading

Υπουργείο Εσωτερικών

Ο ΣΠΑΒΟ έχει επιλεγεί ως μέλος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) για περίοδο 2 ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Επίσης, ο Σύνδεσμος συμμετέχει με εκπρόσωπο στo “Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου”, με στόχο την κατάταξη, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν στους κινηματογράφους.

Continue reading

Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης

Ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο του περιεχομένου των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Κύπρο ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και ότι λένε την αλήθεια. Ο ΦΕΔ δημιουργήθηκε από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Κύπρου, τον Σύνδεσμο Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου και πληθώρα...

Continue reading

Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας Προσώπων

Ο ΣΠΑΒΟ έχει επιλέγει ως μέλος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) για περίοδο 2 ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Η ΠΣΟ ασχολείται με την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του περί της Πρόληψης, Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης...

Continue reading

Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έχει υπό την αρμοδιότητά του την ευθύνη συντονισμού των θεμάτων που αφορούν στην κατάταξη των κινηματογραφικών ταινιών που προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Κύπρο. Η κατάταξη των ταινιών πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου, το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών για θητεία πέντε...

Continue reading

Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) ιδρύθηκε το 1994 από τις Επαρχιακές Επιτροπές Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (Ε.ΕΠΕΠ), που λειτουργούσαν από το 1979 σε όλες τις επαρχίες, με έργο και αποστολή να ενεργεί ως το ανώτατο θεσμικό όργανο των ΕΠΕΠ για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού...

Continue reading

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει κυρίως συμβουλευτικές αρμοδιότητες ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων για θέματα νεολαίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση ετήσιων Προϋπολογισμών του Οργανισμού ή με άλλη ειδική απόφαση. Ως συμβουλευτικό σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υποβάλλει, μέσω του...

Continue reading

Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας συστάθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 1994 για να προωθεί την ισότητα και τα δικαιώματα της γυναίκας σ’ όλους τους τομείς της ζωής, υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τελεί υπό την αιγίδα και προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και...

Continue reading

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Κέντρου Οικογενειακής Δικαιοσύνης είναι ένα νομικά και επίσημα αναγνωρισμένο δίκτυο Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών στην Ευρώπη. Η EFJCA συνδέεται με όλους τους οργανισμούς και δίκτυα που εργάζονται στο χώρο της  έμφυλης, ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης και σεξουαλικής βίας και λειτουργεί ως οργανισμός αναφοράς για την...

Continue reading

Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου

Το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου είναι ένας ανεπίσημος διάλογος μεταξύ οργανισμών και υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη και ενισχύσει την ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού ζητήματος που καθίσταται ένα ασφαλές παλίσιο ευρύας συμμετοχής και ανταλλαγής απόψεων ώστε να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός μηχανισμός για την...

Continue reading